Моляви още веднаж да ми

#903
Marion
Гост

Моляви още веднаж да ми кажете дали оставащите тук деца имат желание да вземат участие в международният детски празник. За да можем да отговорим на поканата на турското консулство и Jugendamt.

Comments are closed.