Конкурс за детска рисунка на тема «Красотата на българския фолклор»

По случай традиционния празник на Българското училище «Ние, врабчетата» гр. Щутгарт,
посветен на 24. май, училищното ръководство и настоятелството на дружество Мартеница обявяват

Конкурс за детска рисунка на тема «Красотата на българския фолклор»
25.04.2018 – 05.06.2018

Целта на конкурса е да популяризира и да повиши интереса на деца от български и смесен произход към богатството и красотата на българския фолклор.

Изисквания към творбите:
1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали.
2. Размерът на творбите да е DIN A3, хоризонтален формат.
3. Информация на гърба на творбата:
• заглавие
• трите /двете имена на автора
• адрес и телефон за връзка
• E-Mail
4. Приема се 1 творбa от участник.

Изисквания към участниците:
В конкурса могат да участват всички желаещи деца от предучилищна възраст до 14 г.,
разделени в следните възрастови групи:
– от 4 до 6,5 г. (предучилищна възраст)
– от 6,5 до 10,5 г.
– над 10,5 г.

Срок за изпращане на рисунките: 05 ЮНИ 2018 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Награди:
За всички участници ще има грамота за участие, а за първите три места от всяка възрастова група ще има и награди.

За допълнителни въпроси:
https://vrabcheta.martenitsa.de/contact

Адрес за изпращане на творбите:
Bulgarisches Kulturforum Martenitsa e.V.
Metzstraße 13 A
70190 Stuttgart

Победителите ще бъдат обявени и наградени на 16.06.2018 г. от 11:00ч. в храма на Българската православна църква в гр. Щутгарт на адрес Zuckerbergstr. 11, 70378 Stuttgart, където ще бъдат показани заедно с всички получени за конкурса творби.

Конкурсните творби няма да бъдат изпращани обратно.
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат публикувани на
страницата на Българското училище «Ние, врабчетата» Щутгарт и дружество Мартеница.
https://vrabcheta.martenitsa.de/
http://martenitsa.de/

Comments are closed.